lördag 29 mars 2008

En modifierad Vega?


I höstas hittade jag en annons om en modifierad Vega (små båtar har ju också sin charm) för åttio tusen kronor. Vid det laget utgjorde de tretusen kronorna på lönekontot min samlade förmögenhet så jag beslöt mig för att börja spara pengar istället. Men, för tre veckor sedan var båten ute för försäljning igen, denna gång till ett kraftigt reducerat pris. Nu skulle mitt äventyr kunna börja på riktigt! Jag blev fartblind och satte över en handpenning på säljarens konto innan jag ens sett båten. Senare visade det sig att den hade en krockskada på nosen, en halv meter vatten i kölsvinet, ingen inredning och var i allmänt risigt skick. Säljaren ville behålla min handpenning och jag har en god vän som är jurist att tacka för en snabblektion i köplagen som jag sedan lyckades förmedla till min motpart:

19 § Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om
1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,
2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller
3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Jag hade alltså rätt att få tillbaka handpenningen och några dagar senare fanns pengarna på mitt konto igen. Jag tackar både säljaren och min vän för denna värdefulla läxa.

Inga kommentarer: