tisdag 8 april 2008

One down

Länge var vägen runt Kap Horn enda vägen västerut från Atlanten mot Stilla Havet. I antarktisk motvind och korsande sjö avlöser hagelstormarna varandra. Hagel byttes till solsken i och med byggandet av Panama-kanalen 1914. Det är härigenom Kapten H ämnar navigera. För att tillåtas detta krävs ett kanalintyg. Kanalintyget ges som ett komplement till kursen i Utsjöskepparexamen, vilket i sin tur kräver Kustskepparexamen som förkunskap. Första steget i kunskapstrappan är Förarintyg för fritidsbåt, vilket nu ligger i styrbordsfacket tillsammans med loggbok, pass, dykcert och korrespondensmaterial. Det började med en onlinekurs på folkuniversitetet. Därefter godkändes jag av en förhörsförättare med skepparkrans och sextant. Nu är det verkligen ett härligt driv framåt i projektet!

1 kommentar: